Biedt uw mondhygiëniste kwaliteit?

Wilt u een goede mondgezondheid, stralende tanden, gezond tandvlees en een frisse adem? Uw mondhygiëniste helpt u om dat te bereiken én te behouden.

Vanzelfsprekend wilt u worden behandeld door een mondhygiëniste die voldoet aan de kwaliteitseisen die de beroepsgroep stelt.

De mondhygienisten in het KRM....

  • Zetten zich in voor een goede, professionele uitoefening van hun beroep.
  • Bezitten het HBO-diploma "mondhygiëniste" dat wettelijk is erkend.
  • Behandelen voldoende patiënten om hun werkervaring op peil te houden.
  • Houden hun beroep via (na)scholing verplicht bij.
  • Onderschrijven de Gedragscode en het Beroepsprofiel van de Nederlandse Vereniging van Mondhygienisten.
  • Nemen deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtregeling Cliënten Zorgsector.

Staat uw mondhygiënist in het KRM?

Wilt u weten of uw mondhygiëniste bij het KRM is ingeschreven of bent u op zoek naar een geregistreerde mondhygiëniste? Ga naar:
www.kwaliteitsregistermondhygienisten.nl