Samenwerking met andere disciplines

Om u de beste en optimale zorg te kunnen bieden, wordt er nauw samengewerkt met andere disciplines in de zorg.
Alles zal uiteraard altijd in overleg met en na toestemming van uw zijde plaats vinden.

Tandarts
Er wordt hoofdzakelijk samengewerkt met de tandarts bij wie u onder behandeling bent.
Overleg met uw tandarts zal vaak telefonisch geschieden.
Uw tandarts wordt van alle resultaten betrekking hebbend op de behandeling, altijd schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Parodontoloog
Hoewel onze kennis en ervaringen zeer breed zijn, kunnen wij ook problemen signaleren die niet door ons te behandelen zijn.
Is dit het geval dan verwijzen wij u in onderling overleg met uw tandarts door naar een parodontologie praktijk in de regio.